PÄIVÄKOTI MURUNEN JA RYHMIS PIKKUMUKSUT

Päiväkoti Murusessa on kolme osastoa: PikkuMurut, Muruset ja Muksut. Ryhmillä on omat värinsä ja merkkinsä. Tältä sivulta löydät lisää tietoa ryhmistä ja Murusen päivä ohjelmasta. 

 

TURVALLINEN PÄIVÄHOIDON ALOITUS

Yhteistyöllä kodin ja päiväkodin välillä turvaamme lapselle kasvatuksellista jatkuvuutta. Paneutuminen lapsen varhaiskasvatuksen aloitukseen helpottaa lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen varhaiskasvatuksen alkaessa. Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta voitte suunnitella lapsenne päiväkotiin tutustumisen aikataulusta yhdessä varhaiskasvattajien kanssa. Yleensä tutustumiskertoja on 1-2, tarpeen mukaan. Halutessanne voitte tiedustella varhaiskasvattajien mahdollisuutta tehdä alkukäynti lapsen kotiin ennen varhaiskasvatuksen aloittamista. Alkukäynnin tarkoituksena on tutustua lapseen ja perheeseen lapselle tutussa ympäristössä. Samalla suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatukseen liittyviä asioita. Kun lapsi tulee ensimmäistä kertaa päiväkotiin, lapselle jo entuudestaan tuttu varhaiskasvattaja odottaa häntä vastassa.

MURUSEN RYHMÄT


PikkuMurut - Vihreä

Täällä sinua vastassa ovat varhaiskasvattajat Lilli, Elina ja Tiina. Ryhmämme on 12-17 paikkainen (riippuen ryhmän ikärakenteesta) ja iältään lapset ovat pääsääntöisesti alle 3-vuotiaita. PikkuMurusten ryhmään kuljetaan vihreästä ovesta.

Ryhmän puhelinnumero: 

044 9784540

Ryhmän ohjaajat: 

Varhaiskasvatuksen opettaja Elina Mäki, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Tiina Rutanen ja Annalinnea Laitala.

Muruset - Punainen

Täällä sinua vastassa ovat varhaiskasvattajat Henna, Birgitta ja Piia. Ryhmämme on 21 paikkainen ja iältään lapset ovat 3-4 vuotiaita. Murusten ryhmään kuljetaan punaisesta ovesta.

Ryhmän puhelinnumero: 

044 7211984
Ryhmän ohjaajat: Varhaiskasvatuksen Opettaja Henna Nikula, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Birgitta Aho ja Piia Lund.

Muksut - Keltainen

Täällä sinua vastassa ovat varhaiskasvattajat Annakaisa, Jonttu ja Kristina. Ryhmämme on 21 paikkainen ja iältään lapset ovat 4-6 vuotiaita. Muksujen ryhmään kuljetaan keltaisesta ovesta.

Ryhmän puhelinnumero: 044 7655528
Ryhmän ohjaajat: Varhaiskasvatuksen opettaja/eskariopettaja Annakaisa Moskari, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Johanna Aho ja Kristina Ljah.

TÄRKEITÄ ASIOITA HOITOA ALOITTAVAN LAPSEN PERHEELLE

Huoltajien yhteystiedot ja varahakijat tulee olla aina ajan tasaisesti varhaiskasvattajien tiedossa. Emme saa luovuttaa lasta ilman kirjallista suostumusta muille hakijoille. Saman perheen sisarusten varhaiskasvatukseen tuonti- ja hakutilanteet tulee sopia kirjallisena yhdessä huoltajien kanssa. Alle 18-vuotiaalle sisarukselle emme voi luovuttaa lasta, ellei aikuinen ole mukana. Lapsen tullessa ja lähtiessä varhaiskasvatuksesta huomioi aina, että myös kasvattaja on tästä tietoinen.

HUOLTAJIEN JA VARHAISKASVATTAJIEN YHTEISTYÖ

 

Lapsen edun kannalta on tärkeää, että huoltajat ja varhaiskasvattajat voivat keskustella kaikista lapsen hoitoon, kasvatukseen ja oppimiseen liittyvistä asioista. Epäselvät asiat on syytä selvittää saman tien. Rohkaiskaa itsenne ja kertokaa periaatteistanne, se helpottaa varhaiskasvattajia toimimaan yhdenmukaisesti perheenne kasvatusarvojen kanssa. Pyydämme teitä kanssamme keskustelemaan ja täyttämään lapsen hoidon aloitukseen liittyen erilaisia lomakkeita (esitietolomake, palvelusopimus, lupa-asiat). Näin toimien saamme lapsesta ja hänen tarpeistaan mahdollisimman hyvin tietoa. Samalla te vanhemmat tutustutte päiväkodin toimintatapoihin. Voitte kertoa varhaiskasvattajille mahdollisista lapsen erityistarpeista, kuten allergioista, ruokavalioista tai tuen tarpeesta. Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja on käytettävissämme, jos jokin lastanne koskeva asia huolettaa teitä huoltajia ja lapsi tarvitsee enemmän tukea varhaiskasvatuksen aloituksessa tai kuntoutukseen liittyviä tukitoimia varhaiskasvatuspäivien aikana. Viimeistään muutaman kuukauden päästä varhaiskasvatuksen aloittamisesta tehdään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) yhdessä huoltajien ja kasvatushenkilöstön kanssa, jota päivitetään tarpeen mukaan. VASU -keskustelu käydään varhaiskasvattajan ja huoltajien kanssa joko päiväkodilla tai lapsen kotona sovittuna ajankohtana.

PÄIVÄRYTMI

6.30 

Päiväkoti aukeaa - leikkiä (kasvattajat saapuvat hoitopaikalle hoitoaikojen mukaan)

 

 

8.00-8.30

 

Aamupala - leikkiä (klo 8.30 saapuvat lapset syövät aamupalan kotona)

 

 

9.00

Aamupiiri, josta siirtyminen ohjatusti päivän toimintaan


9.00-10.00

Toiminta/ulkoilu

 

10.00-11.00

Toiminta/ulkoilu

 

11.15-11.45

Lounas

 

12.00-14.00

Päivälepo

 

14.00-14.30

Välipala - leikkiä 

 

(Eskarilaisten päivärytmi poikkeaa edellisestä eskareiden touhujen mukaan. Eskariaika on ma-to 9.30-13.30 ja pe 9.30-12.30)

 

 

n.15.30 

Ulkoilu ja kotiinlähtö

 

17.00

Hoitopaikka sulkeutuu

 

 

TARJOTTAVAT ATERIAT

Päivähoidossa tarjotaan lapselle tarvittavat ateriat, hoitoajoista riippuen.

Aamupala klo 8.00-8.30

Lounas klo 11.15-11.45

Välipala klo 14.00-14.30

TOIMINTA

Toimintaamme liittyy aina jokin teema, jonka ympärille rakennamme toimintamme. Toimintaan liittyvät suunnitelmat julkaistaan Muksunkirjassa. Toiminnassamme toteutuvat vahvasti positiivinen pedagogiikka ja huomaa hyvä -teema.

LAPSEN SAIRASTUESSA

Hoidamme päivähoidossa vain terveitä lapsia. Sairauden jälkeen lapsen yleinen vointi ratkaisee, voiko lapsen tuoda hoitoon. Arvioidessa lapsen vointia on hyvä muistaa, että lapsen tulisi jaksaa osallistua päivittäiseen ulkoiluun ja muihin päivärytmin mukaisiin toimintoihin myös sairauden vuoksi olleen poissaolon jälkeen. Kesken hoitopäivän sairastuneelle lapselle pyritään järjestämään rauhallinen tila sillä välin, kun huoltaja tai lapsen varahakija pääsee noutamaan lapsen kotihoitoon. Tällöin vähennämme myös mahdollista tartuntariksiä. Jos lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, ilmoitamme siitä puhelimitse huoltajille ja toivomme, että lapsi pääsee kotihoitoon välittömästi.

Tapaturmatilanteissa annetaan tarpeenmukainen ensiapu ja tarvittaessa järjestetään kuljetus sekä jatkohoito. Päivähoidossa sattuneen tapaturmat ilmoitetaan viipymättä huoltajille ja lapsi toimitetaan kunnalisen ensiavun piiriin joko päivähoidon varhaiskasvattajien tai huoltajien toimesta. Mikäli toivotte tästä poikkeavaa toimintatapaa, pyydämme ilmoittamaan siitä hoidon aloitusvaiheessa tapaturmien varalta. Mahdollisen vahingon sattuessa toivomme teidän olevan yhteydessä päivähoidon johtajaan tapahtuneen kirjaamiseksi ja mahdollisen korvaushakemuksen laatimiseksi. Lapsen sairastuessa noudatamme pääsääntöisesti JHL:n yleisiä ohjeistuksia sairaan lapsen hoidosta.

POISSAOLOT

Poissaolosta on ilmoitettava hoitopaikalle mahdollisimman aikaisin ennalta. Yllättävät poissaolot ilmoitetaan edellisenä iltana tai viimeistään tuntia ennen hoidon alkamista. Hoitaja on velvollinen odottamaan vain tunnin lasta saapuvaksi, mikäli hoitoajan muutosta ei ole ilmoitettu. Soittaessanne lapsen poissaolosta pyydämme mainitsemaan, mistä syystä lapsenne on poissa. Näin voimme huomioida esimerkiksi tarttuvien tautien leviämistä. Jos lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa hoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa, perimme puolet hoitomaksusta.

LÄÄKKEET PÄIVÄHOIDOSSA

Lapsen lääkitsemistä päivähoidossa tulee sopia aina erikseen päivähoidon varhaiskasvattajien kanssa, sekä laatia lääkehoitosuunnitelma. Päivähoidossa ei ole kuumetta tai särkyä alentavia lääkkeitä, eikä niiden antamiseen ole hoitohenkilöstöllä lupaa. Mikäli lapsi tarvitsee lääkärin määräämiä antibiootin tai muun hoidon hoitopäivän aikana tulee huoltajien huolehtia riittävästä ohjeistuksesta. Tarvittava lääkeannos annostellaan valmiiksi, esimerkiksi lääkeruiskuun. Lääke annetaan hoitoon tullessa varhaiskasvattajille ja siihen tulee merkitä lapsen nimi, ajankohta jolloin lääke annetaan (miten annetaan: esimerkiksi suun kautta), päivämäärä ja säilytystapa (kylmä-huoneenlämpö). Lisäksi varhaiskasvattajaa tulisi ohjeistaa lääkeestä aiheutuvien mahdollisten sivuvaikutusten varalle. Jos mahdollista, saatavilla tulisi olla myös lääkkeen alkuperäisen pakkausselosteen tiedot. Pitkäkestoisten lääkkeiden antaminen, kuten astma-, diabeter- tai epilepsialääkitys tulee huomioida siten, että varhaiskasvattajat on koulutettu lääkkeen antamisen varalla ja lapselle on laadittu lääkehoitosuunnitelma. Päivähoitoon tulee toimittaa myös kirjallinen ohjeistus oireiden ja hätätilanteiden varalle. Varhaiskasvattajien tulee tietää lapsen ruokavalio, allergiat ja allergian oireet sekä mahdollisten vahinkotilanteiden ensiapu. Hätätilanteissa hyötyä on myös mahdollisten lasta aiemmin hoitaneiden lääkäreiden lausunnoista ja yhteystiedoista.

VAATETUS JA MUUT VARUSTEET

Lapsen on varustettava asianmukaisella vaatetuksella ja kaikki vaatteet tulee nimikoida sekaannusten välttämiseksi. Sisätossut, sisäkengät tai jarrusukat vähentävät liukastumisriskiä. Älä pue lastasi liikaa, vaan varaa tarvittaessa mukaan vara- ja vaihtovaatetta. Pienimmille lisäksi vaippoja, tuttipullo, varatutti ym. perushoitotarvikkeita. Tutit viedään kotiin desifioitavaksi viikon viimeisenä hoitopäivänä. Myös isot lapset tarvitsevat varavaatteet. Varsinkin talviaikaan tarvitaan rukkasia ja villasukkia. Ruokailussa mahdollisesti likaantunut paita vaihdetaan puhtaaseen. PÄivähoidossa ulkoilu on päivittäistä ja lapset tarvitsevat suokaa myös sade- ja loskasäällä. Kumikengät ja kuravaatteet (kurahousut, kurakinttaat ja sadetakki) tuovat mainion suojan ihmeellisiin vesileikkeihin. Varusteet on hyvä tuoda päivähoitoon ennalta, sää voi yllättää samankin päivän aikana. Likaantuneet vaatteet pestään lapsen kotona.

Ylen sivulta löydät hyvän kuvaohjeen lapsen vaatetukseen, voit katsoa sen täältä.

LELUT JA TAVARAT

Hoitoon ei saa tuoda leluja muulloin kuin lelupäivänä. Unilelun saa tuoda, mutta sitä tulisi säilyttää hoitokassissa ennen ja jälkeen päivälevon, jotta lelu pysyisi tallessa. Joskus (esim. hoidon aloitus, lohduton itku..) unilelu voidaan antaa lapselle turvaksi.